Τελευταία Νέα

  • Home
  • Ενημερώσεις ΠΑ.Π.Ω.ΕΤ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα Η λογοθεραπεία στα παιδιά με προβλήματα ακοής βασίζεται στην Ακουστικό – Λεκτική Μέθοδο (Auditory Verbal Therapy). Είναι μία μέθοδος θεραπείας, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ομιλίας μέσω της ακρόασης, χωρίς τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων όπως είναι η χειλεοανάγνωση ή η χρήση χειρονομιών ή νοηματικής. […]

Περισσότερα
11 Δεκεμβρίου, 2022

Σχιστίες: Η αποκατάστση επηρεάζει την λειτουργία της Ρινός;

ΕΜΜ. ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΗΤΕΡΑ» Οι σχιστίες που επηρεάζουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα της ρινός είναι οι πλήρεις χειλεοσχιστίες και οι χειλεογναθοσχιστίες. Σε καμία περίπτωση οι μεμονωμένες σχιστίες της μαλθακής ή και της σκληρής υπερώας δεν επηρεάζουν τη ρινική αισθητική και λειτουργία, εκτός από μέτρια ρινική συμφόρηση […]

Περισσότερα
6 Δεκεμβρίου, 2022

ΩΡΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τα Κοχλιακά εμφυτεύματα https://www.orl-papageorgiou.gr/koxliaka

Περισσότερα
6 Δεκεμβρίου, 2022

Ω.Ρ.Λ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τον παιδικό αεραγωγό: https://www.orl-papageorgiou.gr/paidikos-aeragwgos

Περισσότερα